REGULAMENTUL TOMBOLEI LUNARE

”Mai mult Riongo – Mai multe șanse de câștig”

DEFINIŢII

Tombolă – loterie în cadrul campaniei de promovare a produselor oferite de Organizator utilizatorilor săi, persoane fizice.

Participant – persoană fizică, care corespunde condițiilor de eligibilitate expuse în prezentul Regulament.

1.Organizatorul Tombolei:

 • 1.1.    Campania promoțională (denumită în continuare “Tombolă”) este organizată de Riongo, cu sediul pe adresa  Werner-von-Siemens-Straße 2-6, 76646 Bruchsal, Germania.
 • 1.2.    Participanții la această Tombolă sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”).
 • 1.3.    Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.riongo.com  a Organizatorului, în secțiunea dedicată Tombolei

2. Durata și locul de desfășurare a Tombolei:

 • 2.1.    Tombola este organizată și se va desfășura pe teritoriul țărilor Uniunii Europene.
 • 2.2.    Perioada Tombolei: lunar, pe parcursul anului 2024, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 • 2.3.    Participă la Tombolă persoanele fizice care au executat acțiunile descrise în Regulament.
 • 2.4.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Tombolei, această decizie fiind comunicată pe site-ul Organizatorului cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

3. Condiții de eligibilitate pentru participare:

 • 3.1.    În cadrul Tombolei sunt în drept să participe persoanele fizice care întrunesc următoarele condiții:
 • – A achiziționat un produs Riongo.
 • – A scanat codul QR de pe ambalajul Riongo.
 • – S-a înregistrat pe site-ul Organizatorului, în secțiunea Tombolă. Participantul se poate înregistra lunar o singură dată.
 • 3.2.    Câștigătorii vor fi aleși lunar. Fiecare câștigător va primi un premiu.
 • 3.3.    Valoarea minimă și  maximă a premiului este decisă de către Organizator.

4. Premiile și Mecanismul de desfășurare a tombolei

 • 4.1.    Determinarea câștigătorilor premiilor, se va face în cadrul tombolei ce se realizează prin trageri la sorți automate, prin intermediul platformei www.random.org, în care va fi ales 1 (un) câștigător și 1 (un) câștigător de rezervă.
 • 4.2.    Numele Câștigătorului va fi publicat pe paginile Organizatorului de pe platformele media de socializare.
 • 4.3.    Dacă Participantul desemnat câștigător nu va răspunde la apelurile telefonice/mesajele media ale Organizatorului, conform condițiilor Tombolei, se va contacta participantul din lista câștigătorilor de rezervă.
 • 4.4.    Un Participant poate primi un singur premiu în cadrul Tombolei, iar premiul se va oferi în baza primei extrageri.
 • 4.5.    Participanții la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc. cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.
 • 4.6.    În total în cadrul Tombolei lunare se oferă 1 (un) premiu pentru 1 (un) Câștigător.
 • 4.7.    Toate premiile în cadrul Tombolei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului și nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanților.
 • 4.8. Premiile vor fi expediate/livrate doar pe teritoriul țărilor din Uniunea Europeană.

5. Exprimarea acordului și acceptarea condițiilor de participare:

 • 5.1.    Îndeplinirea cerințelor menționate în p. 3 constituie manifestarea consimțământului de participare în Tombolă.
 • 5.2.    Participarea la prezenta Tombolă semnifică acceptarea condițiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la numărul de telefon al Participantului, nume prenume, precum şi alte date necesare în cadrul participării la prezenta Tombolă.
 • 5.3.    Orice participant poate fi exclus de la participare dacă:
 • – în perioada de derulare a prezentei Tombole, a încălcat prevederile prezentului Regulament.
 • – participantul a comis actiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicție cu politica de confidențialitate a Organizatorului sau care atentează la reputația acestuia.
 • 5.4.     Prin participarea la prezenta Tombolă, participanții își exprimă în mod expres acordul de a primi de la Riongo email-uri, mesaje, precum și apeluri vocale cu caracter informativ.

6. Informarea participanților:

 • 6.1.    Informaţia deplină cu privire la Tombolă este disponibilă pe www.riongo.com.
 • 6.2.    Câștigătorii vor fi informați despre rezultatele tombolei prin WhatsApp și e-mail.

7. Obligațiile câștigătorului:

 • 7.1.   Câștigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele pentru anunțarea oficială, în mod public, a rezultatelor tombolei.
 • 7.2.    În cazul în care Câștigătorul nu va accepta oricare din condițiile şi/sau obligațiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câștigător a refuzat de a intra în posesia premiului.
 • 7.3.    Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligații stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câștigat în prezenta Tombolă.

8. Drepturile şi limitarea responsabilității Organizatorului:

 • 8.1.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei Tombole, precum şi condițiile de desfășurare, inclusiv şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.
 • 8.2.    Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a extragerii premiului, categoriile de premii oferite, precum și rezultatele extragerii premiului.
 • 8.3.    Participanții nu pot solicita modificarea sau/şi excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 • 8.4.    Prezenta Tombolă desfășurată de către Organizator este considerată o acțiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • 9.1.    Datele personale vor fi colectate și utilizate conform Politicii de Confidențialitate a Riongo.com.
 • 9.2.    În vederea organizării și desfășurării Tombolei, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, Organizatorul, va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor vizate – participanților la Tombolă.
 • 9.3.    Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate – numărul de WhatsApp, adresa de email deținut și datele de identitate ale câștigătorului.
 • 9.4.    Prevederile prezentului capitol 9 se completează cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare disponibilă la adresa  https://riongo.com/termeni-de-utilizare/ , Politica de Confidențialitate a Riongo disponibilă la adresa https://riongo.com/confidentialitate/ .

10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 • 10.1.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Tombole.
 • 10.2.    Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.riongo.com, în secțiunea dedicată Tombolei.
 • 10.3.    Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.riongo.com, în secțiunea dedicată Tombolei.
 • 10.4.    În situația în care Tombola este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiul câștigătorului desemnat până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

Ultima actualizare: 15.01.2024

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport.